▼DEU 0 / 0 €
Kragen «Fische» 7 €

Materialien: Naturseide, Mulina

    Techniken: Leinenschlag, Formschlag, Flechter

Spitze kragen 'Fische'

Spitze kragen 'Fische'Spitze kragen 'Fische'Spitze kragen 'Fische'Spitze kragen 'Fische'